Anders kijken naar ons werk! Moet dat? En hoe doe je dat dan?

In Nederland hebben we meer en meer te maken met vergrijzing, veel meer ouderen. Maar ook hebben we minder mensen die kunnen werken in de ouderenzorg. Een lastige combinatie dus. We zijn in de zorg eigenlijk altijd op dezelfde manier blijven werken. Maar eigenlijk moeten we eens beter bekijken of we de dingen nog wel goed doen. Dat gaan we onderzoeken in de pilot functiedifferentiatie samen met alle medewerkers van Tamarinde en Warande. We spreken Maureen, kwaliteitsverpleegkundige en één van de projectleden.

Wat betekent eigenlijk functiedifferentiatie?

“Het woord zegt het eigenlijk al, de verschillen. En omdat de maatschappij, onze omgeving verandert, moeten we weer eens met elkaar naar die verschillen kijken. Hoe zetten we onze deskundigheid het beste in?.”

Hoe gaat dat dan in dit project?

“Het leuke is, dat we het echt van alle kanten bekijken. Vanuit een cliënt zelf, maar ook vanuit de zorgmedewerkers om iemand heen die allemaal vanuit een andere invalshoek ondersteuning bieden. Van een fysio tot de zorgassistent, tot noem het maar op. Maar er zijn ook veel nieuwe technische mogelijkheden die ons werk anders, slimmer of leuker kunnen maken.

Ook willen we de cliënt nog meer centraal stellen. Het uitgangspunt wordt wat iemand nog wel kan. En welke persoonlijke doelstellingen heeft iemand? In plaats van ons alleen te richten op de beperkingen die medische aandoeningen met zich kunnen brengen.”

Wat betekent dat dan voor iemand die werkt in de zorg?

“Je ziet dat taken gaan verschuiven. Wie is het meest deskundig? Hebben we die deskundigheid zelf in huis of hebben we daar andere hulp bij nodig? Maar we kijken ook naar het totaal, het proces. Misschien kunnen we dat nog slimmer doen, waardoor taken beter op elkaar afgestemd zijn.”