Artikel in “Zorg en Ondersteuning in de Gemeente Utrecht”

In het huis-aan-huisblad ‘Zorg en Ondersteuning in de Gemeente Utrecht’ staat een interview met twee van onze ergotherapeuten. Ingrid en Klaske vertellen daarin meer over hun vak en hoe mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.

Klik op het artikel om de PDF te openen
Klaske onderweg naar een cliënt