Ik ben regisseur!

Meer mensen in de wijk die zorg nodig hebben, langere wachtlijsten, weinig medewerkers in de zorg… Hoe kunnen we als Careyn hier iets aan doen?

Wij vinden dat we moeten kijken naar ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’. Zelf, thuis en digitaal. Daar is een nieuw iets uit gekomen: Volledig Pakket Thuis (VPT). Esmee is wijkverpleegkundige en onze VPT regisseur.

Wat mooi, je bent regisseur!

“Haha, ja dat komt omdat ik een beetje het overzicht houd zeg maar. Ik kijk of mensen in de wijk in aanmerking komen en ik beheer de indicatie. En dan ben ik ook nog het aanspreekpunt voor de cliënt zelf en de familie.”

Wat is VPT?

“Het is een manier om mensen langer thuis te laten wonen. Hierdoor kun je ook zorgen dat mensen niet langs allerlei loketten moeten. Je hebt nu maar één aanspreekpunt. En ik vind dat je zo als medewerker nu ook echt weer kunt doen waar je ooit voor de zorg in bent gegaan.”

Maar is het dan hetzelfde als de zorg in een verpleeghuis?

“Nou, de indicatie is wel hetzelfde, Wlz, maar het is wel andere zorg. Het is anders georganiseerd en er zijn minder regels. Het team is ook anders samengesteld. Een leef-ondersteuner heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol. Dat is een nieuwe functie, die kennen we nu nog niet. Zij helpen iemand niet alleen in het huishouden, maar doen ook veel voor het welbevinden van iemand. Een wandeling, samen naar de markt of oude foto’s kijken. Echt aandacht hebben voor iemand.”

Wat vind je van deze ontwikkeling in de maatschappij?

“De vergrijzing stijgt, dus ik vind het fijn om mensen op deze manier ondersteuning te kunnen bieden. Maar ook dat we hopelijk op deze manier echtparen bij elkaar kunnen laten wonen als één van de twee zorg nodig heeft. Dan kunnen we zo ook nog eenzaamheid tegengaan.”

Esmee

Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar Esmee via e.mengers@careyn.nl