We nemen de bus

Er is een prachtige bus. Waar veel mensen in kunnen zitten. Maar toch werd hij niet veel gebruikt. Gelukkig komt daar verandering in! We spreken Marleen, medewerker welzijn van locatie Buitenhof.

Wat is er veranderd?

“Vroeger mocht in verband met de verzekering de bus niet bestuurd worden door een medewerker van Careyn. En dat is nu gewijzigd. We mogen nu ook zelf rijden.”

Hoe ging dat vroeger dan?

“Dan hadden we een vrijwilliger als chauffeur. Dat ging heel goed, alleen is het soms lastig om vrijwilligers te krijgen.”

Als jullie met bewoners leuke dingen gaan doen, wat is dat dan?

“Dat kan van alles zijn en is ook afhankelijk van het weer natuurlijk. We doen dingen als gezellig lunchen, een ijsje eten of naar de geitenboerderij.”

Gaat iedereen dan mee?

“Nee, dat niet. Bijvoorbeeld mensen met vergevorderde dementie, die vinden het vaak niet fijn om uit hun vertrouwde omgeving te zijn.”

Wordt er voor die mensen ook iets georganiseerd?

“Ja zeker. Iedereen die bij ons woont, krijgt regelmatig activiteiten waar ze aan mee kunnen doen. Als mensen niet meer naar buiten kunnen, organiseren we het hier. Bijvoorbeeld contact clowns. Dat zijn mensen met een speciale opleiding. Zij doen echt prachtige dingen met bewoners.”

Onze prachtige bewonersbus

Wil jij ook vrijwilligerswerk doen? Of ken je mensen bij wie dat vast goed past? Stuur dan een mail naar vrijwilligersutrechtstad@careyn.nl