Ons (T)Huis

Wat we de komende jaren gaan doen in Utrecht Stad staat als een huis. Dat is niet toevallig een huis, want we willen dat iedereen – bewoners, cliënten én jullie als collega’s – zich thuis voelt bij Careyn Utrecht Stad. Waar je ook vandaan komt, wie je ook bent.

Vanuit de mooie visie van Careyn hebben we nu een plan voor de toekomst. Dat plan hebben we met elkaar gemaakt. Samen met jullie als collega’s, met cliëntenraden en met onze partners in de regio zoals huisartsen, collega VVT-organisaties, ziekenhuizen, de ambulancedienst, zorgverzekeraars, scholen en de gemeente Utrecht.

239 ideeën

Dat jullie volop meegebouwd hebben aan het huis van Utrecht Stad is zeker! Jullie hebben meegepraat en op 21 bijeenkomsten en in 35 teamoverleggen jullie mening gegeven. In september-oktober 2022 ontvingen we in totaal 239 ideeën. We zijn supertrots op jullie enthousiasme en betrokkenheid. Klik hieronder om alle ideeën te zien en wat we daarmee doen of al gedaan hebben.

Tamarinde
 • Verpleegkundige in opleiding op de reva meer ondersteunen bij de stage. Moeten we een introductie cursus bieden? Hiermee krijgen de stagiaires een aantal basis vaardigheden. Randvoorwaarden benoemen voor stagiaires voor de reva. Dit zijn dan punten die op eerdere stages meegenomen moeten worden. Of aan huiswerk dat gedaan moet worden door de stagiaires.
  In de nieuwe strategie is vastgelegd dat er een inwerkprogramma/schema/randvoorwaarden zijn voor nieuwe medewerkers. Hier kunnen ook varianten van gemaakt worden voor stagiaires.
 • Kunnen we meer vragen aan de cliënten zelf willen?
  Dit is de kern van de programmalijn ‘Bij ons Thuis’. We gaan hierbij handelen op basis van de antwoorden op de vraag ‘Wat doet er voor U echt toe?
 • Reva: administratieve procedures verminderen. Overdachten maken van iemand vanuit de reva naar een locatie van Careyn gaat: ecd upgraden is veel efficienter.
  Eens! We gaan op weg naar een nieuw ECD.
 • Opname proces: veel sneller maken. Wat kunnen we vooraf al organiseren? Laten we dat dan oppakken.
  Het project met Zorgbemiddeling gaat hier bij helpen. Goed om hier met elkaar over na te denken.
 • Als we iemand hebben op de reva die voor heuprevalidatie komt; plannen vanuit capaciteitsmanagement. Dus contact opnemen de wijk op moment dat iemand wordt opgenomen.
  Juist, die verbinding met de wijk is enorm belangrijk.
 • echtparen samen op nemen, vanuit nabijheid van partner. De partner kan ook helpen bij de verzorging. Ja, dat zou moeten kunnen toch? In overleg met de manager, wanneer zich dit voordoet.
 • Meer uniformiteit in werkwijze zodat samenwerken tussen teams gemakkelijker is: reva en Warande b.v.
  Ja, we werken nog veel te veel met onze eigen methoden. Uniforme werkwijze gaat helpen. Het verstevigen van de vakgroepen gaat hierbij helpen.
 • Als er een collega gaat invallen bij een ander team: die wordt opgewacht door een collega van die afdeling
  Dit is een kleine verandering die veel kan schelen. Goed idee! Dit zal dan tussen de teams afgesproken moeten worden.
 • Regelen van welzijn op de reva: nu gaan die mensen vaak roken beneden. Mentaal is dit niet bevordelijk en voor herstel van de cliënten ook niet. Mensen krijgen lang niet altijd veel bezoek, eenzaamheid is groot.
  Ja dat moet aangepakt worden. We gaan binnen de strategie meer en meer inzetten op welzijn. Ook op de revalidatieafdeling is dit van belang.
 • Gastvrouwen in de avond geven wel aandacht maar niet te veel prikkels. Dit behouden en verder uitbouwen.
  Goede tip! Bespreek in jullie teamoverleg, volgens ons is dit goed direct op te pakken.
 • In het weekend gaat de deur op slot, voordeur open maken 70 maal de deur open moeten maken. De verpleging is nu ook portier. Voorheen deed de portier van Rosendael de deur open vanuit een up to date lijst van cliënten op de reva.
  Bespreek inderdaad direct maar met de manager, want dit zou anders georganiseerd moeten worden.
 • Kijk kritisch naar communicatie via de mail die naar medewerkers gaat. Dit kan minder.
  Bedankt voor de tip! We gaan er op letten dat we alleen echt de relevante dingen communiceren.
 • Communicatie met de directeur wordt gewaardeerd. Kan dit gecontiueerd worden door eens in de zoveel tijd een open inloop spreekuur?
  Ja we gaan vaker met deze inloopmomenten werken. Fijn te horen dat je dit
  waardeert.
 • De kapper en pedicure kunnen alleen contant betaald worden. Wens is dat pinnen mogelijk is. Bonnen worden niet altijd gegeven door de pedicure en kapper.
  Dat zouden we moeten bespreken met de kapper en de pedicure. Goed om aan de manager van de locatie mee te geven.
 • Kunnen we werkkleding regelen? Cliënten geven aan dat men het niet hygiënisch vinden en tijdens de nachtdienst schrikken van medewerkers (omdat ze niet herkent worden als medewerkers).
  Er is een gesprek met de vier districten over het onderwerp. Er zitten veel voor, maar ook nadelen aan. Vooralsnog werken we niet met bedrijfskleding.
 • Laten we allemaal de badge gebruiken met onze naam er op.
  Inderdaad goed om deze standaard te dragen.
 • Kan de aankleding van de KSW oppimpen? Zowel binnen en buiten.
  Ja! Goed plan!
 • Kunnen we rouleren van leerlingen tussen afdelingen? Dan kunnen deze mensen invallen op een afdeling als nodig is.
  In eerste instantie zijn leerlingen bij ons om te leren. Een goed leerklimaat is dan ook erg belangrijk. We willen hen daarnaast na hun opleiding natuurlijk graag als medewerker terug zien komen. We moeten dan ook voorzichtig zijn met het rouleren van leerlingen.
Rosendael
 • Het woord Thuis kan gevoelig zijn. Je kunt ook spreken van: ‘een nieuw thuis als het echte thuis niet meer kan’. Voor somatiek is het duidelijker en goed te accepteren dat iemand nu hier woont. Voor PG is dat af en toe lastig. Suggestie is om het woord’verblijven’ hierbij te gebruiken. Het is daarbij een rouwproces, uit je eigen woning naar een verpleeghuis.
  Dat blijft lastig inderdaad. We hebben de suggestie meegenomen en het is aangepast naar ‘Bij ons Thuis’.
 • Opvallend dat iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn.
  In de programmalijn ’thuis’, willen we meer aandacht besteden aan de bewustwording rondom ouder worden. Careyn Plus, maar ook de regionale initiatieven met de Krachtige Verbindende Toekomst visie kunnen hier op in gaan spelen. Ook zien wij dit als landelijk thema, wat door verschillende partijen opgepakt kan worden.
 • Het is niet precies zoals thuis. Je krijgt eigen regie, maar wel binnen bepaalde kaders. Dit gaat ook om verwachtingsmanagement.
  Zoals de bewoner van Swellengrebel zei ‘Het is niet te vergelijken met thuis, maar het kan er wel op lijken’. In de programmalijn ‘Bij ons Thuis’ zullen we ingaan op het verwachtingsmanagement. Éen concrete pilot is dat we bij cliënten die bij ons komen wonen een ’thuisbezoek’ afleggen. Zo bespreken we de eigen regie, maar halen we ook de behoeften op.
 • We kunnen nog veel meer met familieparticipatie. Het ingewikkelde is dat veel bewoners hun familie niet willen belasten.
  Bij de programmalijn ‘Thuis zijn/welbevinden’ werken we preventief aan ‘eigen zelfstandigheid’, hierbij wordt o.a. gedacht aan het sociale netwerk. Als hier al vroeg op ingespeeld kunnen we er voor zorgen dat de last van het sociale netwerk niet te hoog is en dat ze graag willen helpen.
 • Dagbestedingscentrum voor bewoners van Rosendael, maar ook voor mensen die nog thuis wonen, ook i.v.m. eenzaamheid. Ze kunnen dan wennen aan de verpleeghuis setting. Kennen al medewerkers etc. Dan is de stap minder groot.
  Ja! Dat kennen we ook als ‘dagbesteding’. En mensen die nog thuis wonen kunnen hier zeker gebruik van maken. Nu is het de kunst op het goed onder de aandacht te brengen. Zodat iedereen er van af weet. We hebben ’t meegenomen in de strategie.
 • Meer welzijn inzetten kan, maar welke opleidingsrichtingen kies je dan? SPW bestaat niet meer.
  Welzijn wordt inderdaad steeds belangrijker, we kunnen naar andere organisaties kijken hoe zij het inrichten of het gewoon gaan proberen/testen wat werkt en wat niet.
 • De termen: Hygiëne en Niet meer thuis zijn niet passend. ‘afscheid nemen’ is een suggestie.
  De termen zijn van de praatplaat afgehaald en aangepast.
 • Cliëntreis coach die je door het wirwar van zorg/activiteiten/aanbieders kan helpen, zou mooi zijn. Of één loket, waar je vragen aan kunt stellen.
  In de programmalijn ‘Thuis zijn/Welbevinden’ gaan we ondersteuning beter begeleiden dmv trajectbegeleiding. We begeleiden de client en bieden de passende zorg, zo nodig bij onze partners. Ook hebben we een traject lopen met zorgbemiddeling, waar we werken aan 1 loket. Dat gaat ons zeker helpen!
 • Afdelingen merken krapte. Suggesties: meewerkend teamleder, voedingsassistenten, huiskamertoezicht, niveau 2+
  Ja, we moeten slim omgaan met de beschikbare medewerkers. Elke locatie heeft zijn eigen uitdagingen. We zijn goed aan het kijken of andere medewerkers, met andere kennis en kunde verlichtend kunnen werken.
 • Ik heb behoefte om te ventileren. De druk van de dag (krapte, zwaardere bewoners met gedragscomponent, druk van familie)achter met te laten. Een luisterend oor. Een meewerkend teamleider?
  Goed dat je het aangeeft! We kijken naar de taken van de managers. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze zoveel mogelijk ‘nabij’ kunnen zijn. Tegelijkertijd proberen we ook te voorkomen dat we teveel extra teamleiders inzetten. Liever extra medewerkers in de zorg dan extra management, is ons uitgangspunt.
 • Als bewoners blij zijn, is familie ook blij. Dat is het beste visitekaartje.
  Dit is zeker waar! We moeten ons hier ook bewust van zijn.
 • Vaak hebben we bij somatiek zzp 4 of 6, maar veelal speelt er al iets, waardoor het mogelijk PG is. We pakken dan niet door.
  We maken een zorgplan met iemand als die in de zorg komt. Het is de bedoeling dat we methodisch werken en evalueren of het passend is, en anders zorg ophogen en andere zzp aanvragen. Dat betekent dat methodisch werken belangrijk blijft en dat we daar goed op moeten sturen.
 • Het niveau van uitzendkrachten is laag. Liever werken met vaste medewerkers. Alleen zij gaan weer weg. Waarom? O.a. geen tijd om in te werken. Vanuit de organisatie zou er meer contact / inwerkmogelijkheden met nieuwe medewerkers geregeld moeten worden. Continu aandacht. Nu weten vaak alleen EVV-ers dat er een nieuwe collega komt. Misschien moet er ook op locatie nog een introductiebijeenkomst komen. En een bloemetje of reep chocolade op de eerste dag.
  Je hebt helemaal gelijk. Met elkaar moeten we inwerkperiode goed gaan organiseren. We moeten onze vaste collega’s behouden. We zetten binnen de strategie de medewerker dan ook op 1.
 • Gedrag van medewerkers kan verbeteren. Professionaliteit i.p.v. collegialiteit. Belangrijkste is: bewoners het gevoel geven dat je alle tijd hebt, maar die heb je niet. Kun je de rust behouden.
  Juist! We hebben je suggestie 1 op 1 overgenomen. Professionaliteit ipv collegialiteit komt hier letterlijk in terug. We gaan werken volgens de 1/2/3 methode, en het meest belangrijke, afspraak is afspraak.
 • Kunnen we niet iets met sporten op locaties voor medewerkers? Of Yoga /meditatie gelegenheid?
  Ja goed idee. We gaan vitaliteitsprogramma’s en fitness/yoga ruimtes faciliteren.
 • Behoefte aan team uitjes.
  Goede tip. Dat hebben we veel gehoord. We hebben het op de eerste plaats gezet in de strategie. Dit jaar zal je het direct gaan merken. En organiseer gerust met je team ook zelf wat. Er is budget bij je manager voor jouw team.
 • Behoefte aan communicatie over de nieuwbouw voor medewerkers en bewoners/mantelzorgers.
  Hebben we direct opgepakt. De medewerkers en bewoners zijn geïnformeerd in het najaar.
 • Urinoirs ophangen met name op PG.
  We nemen dit mee in de gesprekken die we voeren met facilitair.
Swellengrebel
 • Kwaliteit van leven. Advies: welbevinden van bewoners kan met behulp van muziek nog verder verbeterd worden. Voorbeelden: bewoners die moeilijk uit bed kunnen komen, daar kan muziek bij helpen. We hebben de faciliteiten nog niet goed geregeld op de locatie waarmee we kunnen werken: hier kunnen we beter in worden. DUs bijvoorbeeld instrumenten regelen en mogelijkheid om muziek af te spelen op kamers.
  In de strategie maken we een verschuiving van medisch model naar welbevinden. Dit is een goede tip die we kunnen inzetten bij de uitwerking hiervan!
 • Welzijn bewoners. Advies: Welzijn meer laten leven door meer medewerkers inzetten op welzijn. Hierdoor ontlasten van de zorgmedewerker.
  Eens. In de strategie hebben we het nog scherper neergezet. We zijn een welzijnsorganisatie die ook zorg levert. We gaan de komende jaren welzijn beter positioneren en inderdaad een bijkomend effect is dat dit de zorg ontlast.
 • Careyn locatie gevoel. Advies: Met het hele huis welzijn vormgeven zodat het naast team niveau ook op ‘huis’ niveau een wij zijn van Swellengrebel ontstaat.
  Goed idee! Dit brengt het hele huis samen en zorgt voor een samenhorig gevoel. Je kunt gerust zelf al gaan beginnen hiermee.
 • Huiskamer zou het hart moeten zijn van het huis. Advies: Focus op de huiskamer: dit is een plek waar je graag wil zijn. Inzet van een huiskamer medewerker (b.v. voedingsassistent), wordt het op de afdeling rustiger en is het werken voor de medewerkers (zorg en welzijn) gemakkelijker (minder stressvol).
  Dit is inderdaad een goed voorstel! Kleine aanpassingen kunnen hier al toe leiden. Per locatie moet er gekeken worden wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Dit draagt ook bij aan het welzijn van de programmalijn ‘Bij ons Thuis’.
 • Verbinden met de wijk. Advies:, welzijn in de wijk inzetten, dus zowel intramuraal en extramuraal werken.
  We realiseren ons dat onze verpleeghuizen een centrale functie hebben in de gemeenschap en buurt. Zo kan de wijk ook gebruikmaken van ons huis. Daarnaast hebben we het nadrukkelijk ook meegenomen in de kamer ‘Thuis’. Binnen de wijken werken aan Welzijn met hulp van partners.
 • Verbinden met de wijk. Advies: Echtparen die in de wijk wonen waar de partner ontlast wordt door Careyn.
  Ja! Heel goed idee. Dagbesteding, dagbehandeling, maar ook de respijtbedden kunnen hier goed bij helpen.
 • Thuis uit zijn. Advies: Swellengrebel in de toekomst is een Centre Parcs, boven woon je in je huis, beneden ben je uit. De ruimte beneden is de het ‘uit’ van de bewoners.
  Ja dat zou mooi zijn. Het nieuwe restaurant gaat hierbij al helpen. Ook in de bouw van nieuw Rosendael gaan we een dergelijk concept meenemen.
 • Product Innovatie vanuit praktijk nu. Advies:inzetten van technologie die betrouwbaar is (en het dus altijd doet) en gemakkelijk met bediening. De t.v. (van bewoners) we hebben vier afstandsbedieningen. Regelen van huren van de tv. Via Careyn. Faciliteren vanuit Careyn standaard t.v. en daar ook aan koppelen muziek draaien van de bewoner. Ochtend, middag, avond afdraaien bij de bewoner: is geïntegreerd waardoor de medewerker dit gemakkelijk aan kan zetten.
  Ja je hebt gelijk. Het moet allemaal super simpel zijn. We gaan dit met facilitair bespreken.
 • Samen leren. Advies: een volgende stap in de leer-werk bijeenkomsten: op teamniveau met elkaar een open gesprek hoe we de jaarplan doelen gaan bereiken, iedere medewerker gelijkwaardig in inbreng van deskundigheid en zo samen out of the box denken.
  Ja samen leren en teamleren gaat centraal staan. Dit is een heel mooi idee wat teruggekomen is in de strategie.
 • Zorg en welzijn. Advies: koppelen van welzijn aan de zorgzwaarte. Dus niet aan aantal bewoners maar aan zorgzwaarte van de bewoners.
  Dat is een goed idee wat we meenemen naar control binnen Careyn. Mogelijk kunnen we dit anders inrichten.
Buitenhof
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen geen slecht beeld hebben over verpleeghuizen? Angstbeeld om naar een verpleeghuis te moeten. Terwijl in Buitenhof, is het goed wonen.
  In de programmalijn ‘Thuis zijn/Welbevinden’ wordt duidelijk dat we het ook als onze taak zien om ouderen een realistischer beeld te laten krijgen over ‘ouder worden’. Careyn Plus, maar ook de regionale initiatieven met de Krachtige Verbindende Toekomst visie kunnen hier op in gaan spelen. Ook zien wij dit als landelijk thema, wat door verschillende partijen opgepakt kan worden.
 • Wanneer je bij Careyn komt werken, moet je veel ‘zwemmen’ welke structuur is er om je op te vangen en ook in te werken, op elk niveau van verzorgende tot manager?
  Ja dat is niet goed. We gaan de binnenkomst van nieuwe medewerkers optimaliseren. Zo komt er bijvoorbeeld een beter inwerkprogramma maar ook een binnenkomst gesprek.
 • Ik mis activiteiten om elkaar buiten het werk om te ontmoeten. Bijvoorbeeld hardloopgroepje, sporten, borrelen. Pareltjesdag was bijvoorbeeld erg leuk. Zo creeëren we een gezamenlijke fijne sfeer.
  Goede tip. Dat hebben we veel gehoord. We hebben het op de eerste plaats gezet in de strategie. Dit jaar zal je het direct gaan merken.
 • Ik werk bij Careyn al zoveel jaren omdat ik elke keer mijzelf weer verder kon ontwikkelen. Dat moet blijven. Zoveel mogelijk ontwikkelmogelijkheden.
  Deze blijven ook zeker! Er wordt zelfs meer op ingezet dan voorheen.
 • Niet meer thuis vindt plaats in elke fase. Misschien toch niet als losse kamer, maar op een ander manier visueel in beeld brengen.
  Dit hebben we nu inderdaad op een andere manier in beeld gebracht. Bedankt voor de tip!
 • Mis op Buitenhof de grotere activiteiten zoals die vroeger op Tuindorp Oost wel waren. Nu veel per afdeling georganiseerd. Komt ook door Covid.
  Door Covid waren er inderdaad veel restricties. Nu alles weer langzaam open gaat zullen we kijken naar de mogelijkheden.
 • Ik moet nu kleinere diensten draaien, waardoor ik meer dagen werk. Dat vind ik belastend zowel fysiek als mentaal. Kan dat niet anders, zonder uren in te leveren op mijn contract?
  Je kunt hier het beste contact over opnemen met je manager. Dan kan hij / zij naar jouw specifieke situatie kijken.
 • Hoe kunnen we nog meer flexibel zijn? Creatievere, anders organiseren. Nu kunnen dingen vaak niet, vanwege allerlei redenen.
  Nu de Covid restricties langzaamaan weer worden opgeheven kunnen we weer kijken naar de mogelijkheden van bepaalde dingen/activiteiten. Kom met een goed voorstel en dan kunnen we kijken wat er mogelijk is!
 • Mijn ervaring is als bewoner vanuit huis komen dat ze snel achteruit gaan doordat ze vrijheid missen. Omdat de meeste een tuin hadden en dat missen ze dus ik vind dat de mensen nu onbeperkt toegang in de tuin moeten hebben. Vanaf de 1e verdieping tot de tuin moet helemaal open zijn en dat ze vrijheid hebben tot het hek.
  Goede tip. We hebben het meegegeven aan de manager van de locatie. Met leefcirkels is dit mogelijk op te lossen.
 • En tussen de afdeling moeten ze een grote woonkamer doen zodat het ook gezelliger wordt voor iedereen
  Dit zou op de locatie besproken moeten worden. Dit is namelijk geen verandering die we overal door kunnen voeren.
 • Gebouw: Eenduidige bewonerspopulatie, ronde etages (open), binnentuin-buitentuin, goede verlichting, laagdrempeling. Veilige woonomgeving, toekomstbestendige woonomgeving. Kleinschalige woonvormen, zorg moet schaalbaar zijn. Beschikbaar voor omgeving / ‘buurthuis’ ruimtes, maatschappelijke functie.
  Dat zijn goede suggesties die we meenemen in nieuwbouwplannen!
 • Zorg & welzijn: zorg is lijdend, koop zorg modulair in, ruimte voor differentiatie, disciplinies anders leverend. Met domotica creeëren ‘gevoelsmatige’ vrijheden. Inzetten welzijnstechnologie / robotica. Tweedelijnsnetwerk complementeren binnen eerstelijns.
  Dat zijn richtingen waar we de strategie op ingericht hebben. We zullen dit steeds verder doortontwikkelen. Heb je specifieke ideëen die je nog mist, laat het ons weten!
 • Organisatie: platte organisatie, korte lijnen. Veilig werkklimaat, prettige werkplek. Cross-sectorale oplossing / samenwerking / nieuwe manier van denken. Leer van anderen ga niet het wiel uitvinden. Niet ’t geld telt, maar perspectief zorgvragen en diens naasten –> medewerkers!! implementeer bottum-up.
  De medewerker staat op 1 in de nieuwe strategie. We willen dat mensen zich hier thuis voelen in de organisatie en dat werkgeluk voorop staat. Daarnaast halen we meer van buiten naar binnen, inderdaad om het wiel niet opnieuw te moeten uitvinden.
Warande
 • Er worden weinig complimenten gegeven. Als er dingen niet goed gaan hoor je het wel!
  Goed dat je dit aangeeft. Het is belangrijk om ook de positieve dingen te benoemen. We zullen dit ook uitdragen.
 • Belangrijk om aandacht te hebben voor vast personeel, voor behoud. Nu vaak veel verwacht, bv extra diensten werken, terwijl de rek er soms al uit is
  Behoud van personeel staat hoog op de agenda. De medewerkers zijn zeer belangrijk, en we zullen er ook aan werken om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Bijvoorbeeld door het plezier te verhogen, maar ook door medewerkers genoeg kansen te geven om mee te doen en mee te praten.
 • Lastig dat uitzendkrachten/ZZPers niet altijd werken volgens afspraken team.
  Je hebt helemaal gelijk. We zijn op allerlei manier aan het bedenken hoe we hen kunnen helpen om te werken volgens de afspraken. Want dat we in de toekomst nog met uitzendkrachten en ZZPers blijven werken, is een feit.
 • Zou fijn zijn als (hoger) management zich wat vaker liet zien.
  Goed dat dit aangegeven wordt!
 • Gevoel dat er ter weinig wordt gedaan met signalen en/of dat er geen terugkoppeling wordt gegeven.
  Careyn wil een betrouwbare werkgever zijn. Ook nogmaals benoemd in de strategie.Vraag ook gerust hoe het ergens mee staat, zodat we hier gezamenlijk aan werken
 • Behoefte aan goede casuïstiek/intervisie bijeenkomsten
  Het komt vaker terug. Misschien is moreel beraad ook een vorm wat goed bij jullie zou kunnen passen. De geestelijk verzorgers willen hier graag mee aan de slag.
 • Er zijn erg veel wisselingen van disciplines
  Dank voor het signaal, dat werkt niet prettig. Uiteraard proberen ook de disciplines dit te beperken.
 • Een betere samenwerking met andere afdelingen zou fijn zijn.
  Ja is inderdaad fijn. Welke stap zouden jullie hier in kunnen nemen?
 • Behoefte aan voldoende kundig personeel, waar je van op aan kunt. Nu komt heel vaak voor dat uitzendkrachten/ZZP-ers niet of te laat komen, terwijl ze wel op rooster staan.
  Je hebt helemaal gelijk. Met elkaar moeten we inwerkperiode goed gaan organiseren. We moeten onze vaste collega’s behouden. We zetten binnen de strategie de medewerker dan ook op 1.
 • Betere samenwerking onderling (en daar tools en vaardigheden voor leren)
  Goed dat je dat je deze leerbehoefte aangeeft. Teamleren zal dan ook een belangrijk element in de strategie zijn.
 • Hier kwam duidelijk de wens om uniforme jasjes weer naar voren; dit zorgt enerzijds voor een gevoel van saamhorigheid, maar het is vooral veiliger/hygiënischer. Ook representatiever.
  Er is een gesprek met de vier districten over het onderwerp. Er zitten veel voor, maar ook nadelen aan. Vooralsnog werken we niet met bedrijfskleding.
 • Meer ondersteuning door helpenden of zorghulpen (liever meer goede helpenden naast een eindverantwoordelijke dienst, dan meerdere verpleegkundigen)
  Ja we moeten slim omgaan met de beschikbare medewerkers. Elke locatie heeft zijn eigen uitdagingen. We zijn goed aan het kijken of andere medewerkers, met andere kennis en kunde verlichtend kunnen werken.
 • Behoefte aan inhoudelijke scholingen, maar ook aan intervisie/casuïstiek besprekingen met het hele team
  Ja leren blijft een belangrijk thema! Geef vooral in je team en tijdens gesprekken met je manager aan waar jouw leerbehoefte zit.
 • Liever een aantal verplichte vergaderingen met o.a. omgangsoverleg, waarbij vast personeel is uit geroosterd
  Ja elke locatie pakt dit op de eigen manier aan. Bespreek dit vooral goed met je team en leidinggevende.
Nieuw-Chartreuse
 • Uitjes met collega’s om het team te versterken.
  In de programmalijn ‘Thuis voelen’, teamontwikkeling en plezier zullen op de voorgrond staan en daarom gaan we o.a. teamuitjes organiseren.
 • Gerichte scholing houd mij bij Careyn.
  Fijn om te horen! Dit aanbod blijft ook in de nieuwe strategie.
 • Verminderen van administratieve taken van EVV-ers, veel minder achter de computer
  Eens. We gaan aan de slag met een nieuw ECD. We hopen dat dit o.a. gaat helpen.
 • Onduidelijk hoeveel vakantiedagen je hebt, met min-uren erbij. Niet actueel, frustrerend
  Dank voor het signaal. We nemen dit mee naar HR. Mogelijk zien zij een digitale oplossing.
 • Dienstrooster samen naar kijken als team.
  Het roosteren van diensten zal binnenkort gaan veranderen, met het project Gezonder roosteren.
 • Mindset van een ieder moet zijn: creatief omgaan met de problemen in roosters die soms op je pad komen. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen werkplezier.
  Dit is inderdaad belangrijk! Zo houden we de professionaliteit en het werkplezier bij Careyn hoog!
 • De vrijheid binnen Careyn en ontwikkelmogelijkheden en aansturing van Anja worden gewaardeerd, waardoor mensen graag bij Careyn werken.
  Erg fijn om te horen!
 • Graag waardering in het loon van GVP-opgeleide mensen.
  Goed dat je het aangeeft. We hebben natuurlijk allereerst te maken maken met de cao VVT. Daar zien we positieve ontwikkelingen aangaande het salaris. Daarnaast is je signaal gedeeld met de afdeling HR.
Wijkteams Leidse Rijn/De Meern
 • Communicatie(middelen) tijdens implementatie (nieuw telefoonnummer team werd over ons heen gestort – wel met een goed doel). Had wat beter begeleid kunnen worden, bv met nieuwe visitekaartjes of stickers, zodat we dit beter bij cliënten konden introduceren.)
  Eens, alles valt of staat met goed communicatie. Een belangrijk thema binnen de strategie. We hebben als district nu meer hulp op t gebied van communicatie. Als t goed is, kun je de eerste effecten daarvan zien, namelijk de strategie ontwikkeling & lancering.
 • Careynpennen in de mappen bij cliënten thuis komt professioneler over (zijn gelijk besteld door collega)
  Ja, mooi dat jullie zelf direct actie hebben ondernomen. Je kunt de pennen binnen Careyn bestellen als je er tekort komt.
 • Meer ruimte voor teambuilding, zodat je je team beter leert kennen, zeker nu na de coronatijd. Als je elkaar beter kent, begrijp je elkaar eerder en zullen er misschien minder snel irritaties over en weer zijn.
  Goede tip. Dat hebben we veel gehoord. We hebben het op de eerste plaats gezet in de strategie. Dit jaar zal je het direct gaan merken.
 • Beter organiseren van uitzendkrachten, zodat de planners niet alles hoeven regelen zoals inlogcodes en uitleg over ECD, MCA app etc
  Ja! We zijn bij Swellengrebel aan de slag om dit aan te pakken. Een eenvoudig filmpje kan al wonderen doen.
 • Terugkeer van “bejaardenhuizen”, of integratie intramurale zorg met de wijk, bv door een ouderenflat in nabijheid van intramurale zorg, waardoor ouderen gebruik kunnen maken van centrale ruimten voor sociale activiteiten, gebruik kunnen maken van eventuele winkel, voorzieningen die er zijn. Hierdoor ontstaat meer sociale cohesie en zorg voor elkaar door buren onderling en kunnen mensen langer thuis blijven wonen (voorbeeld Componist in Leidsche Rijn (axion continu).
  Prachtig idee en 1 op 1 overgenomen in de strategie. Onze verpleeghuizen zien we als ‘hub’ in de buurt. De ouderenflats rondom de locatie moeten gebruik kunnen maken van de voorzieningen. We zijn op al onze grote locaties dit nu aan het ontwikkelen. Eerste succes: het restaurant van Swellengrebel gaat weer open, en de ouderenflat naast Swellengrebel kan daar ook gebruik van maken.
 • Sociale kaart kennen, waardoor sociaal wijkteam en wijkverpleging en huisarts (driehoek) elkaar goed kunnen vinden.
  Klopt! We hebben in onze strategie gezet dat we de samenwerkingen in de buurt moeten verstevigen en de sociale kaart daarmee moeten kennen. We hebben op stedelijk niveau de huisartsen vereniging direct benadert om beter mee af te stemmen.
 • Zelfredzaamheid en innovatie in de zorg meer op de kaart zetten om mensen zelfstandig te houden.
  Ja, de spijker op zijn kop. Dit hebben we meegenomen in de strategie. De Medido, medicatiedispenser, is één van de mooie projecten die nu volop wordt ingezet. Mocht jij nog meer ideeën hier over hebben, meld ze gerust!
 • Wijkverpleging en Careyn positief in de markt zetten, waardoor meer collega’s zich aanmelden (we doen meer dan alleen billen wassen en kousen aan- en uittrekken).
  Je hebt gelijk! Het imago van de wijkverpleging en Careyn kan beter. De eerste vlogs van wijkverpleegkundigen binnen Careyn, met bijvoorbeeld het verzorgen van een wond als taak, verschijnen op de socials.
 • Meer richten op preventie in de wijk, bv valpreventie, waardoor wijkverpleging huisarts en fysio samenwerken, cliënten kunnen aanmelden voor valpreventieactiviteiten. Hierdoor wordt vallen minder en kan er ook meer sociale cohesie ontstaan (project FRIEND)
  Goed idee, we hebben zelfredzaamheid als thema opgenomen in de kamer thuis. Een dergelijk project, zoals FRIEND, zou hier goed tussen passen.
 • Ook diabetes preventie. Mensen van de wijk voorlichten, bv bij gezondheidsdag of braderie, iedereen die wil, wegen, bloeddruk meten, bloedsuiker meten. Bij alarmerende waarden doorsturen naar huisarts en voorlichting geven. (dit werd regelmatig gedaan in de wijk Kanaleneiland o.a. in Moskee met groot succes). (dit misschien in samenwerking met studenten van Hogeschool Utrecht )
  In programma Thuis zeggen we, we gaan inzetten op behoud van gezondheid. Ideeën zijn hierin goed en zeker iets om mee aan de slag te gaan.
Wijkteam Noord Oost 2
 • Administratielast & Urenverantwoording, inefficiënte tijd.
  Op verschillende vlakken gaan we stappen zetten. Doelmatigheid, zorgbemiddeling, gezonder roosteren en een nieuw ECD. Op verschillende manieren zullen al deze initiatieven bijdragen aan minder inefficiënte tijd.
 • Belang van ontwikkelingen en richten op de specifieke doelgroep. Realiseren scholingen, maar niet wenselijk dan gelijk van werkplek te veranderen. Voorbeeld: Cliënten in de wijk met PG zorg, opleiding dementie, maar niet gelijk ingezet gaan worden als CD, maar ook de mogelijkheid dit naast de wv te kunnen doen.
  Ja! We gaan op veel onderwerpen aan de slag, maar hebben 3 doelgroepen uitgelicht; cognitieve problematiek, parkinson en psychiatrische problematiek.
 • Meer geld’ in eigen personeel steken, er worden externe bureau(s) ingehuurd om processen opnieuw te bekijken, wat kan er voor de eigen werknemers af om te scholen, (zelf)ontwikkelingen uit te voeren.
 • Volgens mij moeten we ‘en-en’ doen. Die processen moeten geoptimaliseerd worden, zodat administratielast verminderd wordt. Uiteindelijk levert dit ook weer meer mogelijkheden op financieel, om weer in te zetten in scholing.
 • Projecten ism teams opzetten, invoeren, evalueren (etc)
  Projectmatig werken is één van de thema’s binnen de strategie. Hier gaan we stap voor stap aan werken.
 • Gerichte scholingen
  De medewerker staat op 1 in deze strategie. Er zal gekeken worden waar de leervraag ligt en hier zal waar mogelijk op gefaciliteerd worden.
 • Probleem WLZ hogere kosten voor de client + Gesprek met de verzekering, die is vaak leidend.
  Ja, in de doelmatigheidsanalyse zijn we hier ook weer tegenaan gelopen. We zijn bezig om rondom doelmatigheid de juiste acties in te zetten.
 • Niet meer thuis palliatieve zorg? Waar gaat de cliënt dan zorg ontvangen? Hospice?
  Niet meer thuis hebben we uit de strategie gehaald, mede o.a. door jouw opmerking. Dank daarvoor.
 • Wat heb jij nodig om je thuis te voelen?
  – Waardering
  – Succes vieren
  – Voldoende bezetting personeel
  – Salarisverhoging
  – Scholing nav laatste richtlijnen
  – Scholingen kunnen volgen die de medewerker op zijn/haar gebied leuk vindt, zonder dat dit altijd iets te maken moet hebben met je aandachtsgebieden.
  – Zelfroostering? Flexibiliteit werkgever/werknemer dichter naar elkaar toe komen.
  Waardering en succes vieren staan hoog in het vaandel, de nieuwe strategie draait om de medewerker. We doen ons best om een aantrekkelijke werkgever te zijn en hopen hiermee meer medewerkers aan te trekken maar ook te behouden. Wat betreft salaris hebben we te maken met de CAO, de CAO gaat wel positief veranderen. Scholingen zijn een belangrijk onderdeel van de programmalijn ‘Thuis voelen’, leervragen worden geïdentificeerd en hier wordt het aanbod op aangepast. Wat betreft het roosteren, we zijn bezig met roosteren op maat zodat men kan werken waar en wanneer diegene wilt.
 • Regelmatig wisselen van Directie en MT gaat gepaard met continue veranderingen op de werkvloer. Dit werkt onprettig.
  Eens. We doen ons best om de wisselingen hierin minder te laten worden zodat er meer stabiliteit ontstaat.
Wijkverpleging
 • Persoonlijke aandacht voor elkaar. Vanuit het management richting mensen uit de teams en tussen mensen in de teams. Geef elkaar aandacht door te benoemen wat de ander goed doet.
  In de strategie staat de medewerker op 1. Om dit ook echt uit te dragen is het inderdaad belangrijk dat werknemers tegen elkaar benoemen wat goed gaat. Waardering is belangrijk voor het werkplezier.
 • Maak beleid op oudere medewerkers.
  In de programmalijn ‘Thuis voelen’ gaan we zorgen voor een levensfase gericht personeelsbeleid.
 • Hoe kan de kennis van de medewerkers met veel ervaring overgedragen worden naar de jongere medewerkers? Verzin hier iets voor.
  Een buddysysteem zou een leuk idee kunnen zijn. Heb jij zelf nog meer ideeën?
 • Plannen is een vak. Professionaliseren van het plannen. Denk aan b.v. clusteren van een paar teams en daar een planner op faciliteren.
  Dit is een project wat op dit moment in gang is gezet. Goede tip!
 • Organiseer een plan B team, een achterwacht team.
  Ja we zijn bezig met het opzetten van een flexpool!
 • Denk na over hoe we de invulling van personeel kunnen gaan doen als we minder instroom van niveau 3 en 4 gaan krijgen.
  Ja nadenken over andere functies en type medewerkers. Denk aan welzijn, spv, schoonmaak, gastvrouwen. We moeten nadenken hoe we ook anders kunnen werken.
 • Samenwerking in de wijken met de huisartsen, fysio, wijkteams versterken. Laten we leren van de teams waar dat goed gaat. Wat werkt is wekelijks (regelmatig) koffie drinken bij de huisarts.
  Goed plan. Het delen van dit soort ‘best practices’ met elkaar kan stimulerend werken en is ook leuk! Gaan jullie als team ook wel eens bij een ander team op de koffie?
 • We willen graag de drempel verlagen om elkaar te helpen bij pieken (en tijd bij andere team). Elkaar kennen kan daar bij helpen.
  Klopt! Ja teambuildingsactiviteiten en teamuitjes kunnen daarbij helpen. Als je een goed idee hebt, meld je bij je manager!
Gespecialiseerde verpleging
 • Verminderen administratie last  van ONS en dubbele rapportage; kan mogelijk door het samenstellen van 1 grote afdeling zorgbemiddeling die alle (zorg)administratie weg neemt bij de (gespecialiseerde) verpleegkundigen zodat er meer tijd is voor het leveren van zorg door verpleegkundigen. Meer tijd voor zorg i.p.v. administratie = meer klanten. Daarnaast denk ik dat er meer uniformiteit in werken zou kunnen zijn, bv bij het invullen van de werkstaat. Volgens mij doet ieder groep dit naar eigen inzicht en kunnen, maar niet eenduidig. Ik weet soms echt niet waar iets onder valt, en vul dan in wat ik denk dat goed is. Komt de data niet ten goede.
  Er is inmiddels een groot traject met zorgbemiddeling gestart, dus hier zijn we mee bezig! De opmerking over uniformiteit in werken komt terug in de programmalijn ‘Fundament’. Daarnaast gaan we binnen Careyn starten met het traject ‘nieuw ECD’, daar verwachten we de administratiedruk ook te kunnen verlichten.
 • Eén afdeling / academie scholing waar  vraag en aanbod van scholing door verschillende partijen samenkomt en waar de administratie (bv inschrijving, accreditatie) ook nu weer de verpleegkundigen die deze scholingen geven; ontlast.
  Goed plan. De Careyn Academie wordt momenteel ontwikkeld.
 • In de wijk (en in de stad tijdens een dagje winkelen) zie je ook een groep mensen die tussen het wal en het schip vallen (door bezuinigingen van de laatste jaren). Dit is vaak een groep met gecombineerde problematiek; een GGZ component in combinatie met een lichamelijke aandoening (Diabetisch, wonden, longproblematiek etc). Voor deze groep is er weinig mogelijk of is het Leger des Heils een optie. Een nieuwe woonvorm zou deze mensen langer thuis houden mits voldaan wordt aan hoge mate van zelfstandigheid, gecombineerd met zorg.
  We hebben het in de strategie opgenomen. We zijn een verkennend traject met Lister gestart om te onderzoeken hoe we deze doelgroep beter kunnen gaan helpen.
 • Ook zou wat mij betreft de vroegere “bejaardenhuizen”  zo weer terug mogen komen; er is ook een grote groep die wel thuis kan en moet wonen maar die eenzaam is en aanspraak / bezigheid mist.
  Helaas is er geen financiering meer voor deze vorm. Wat wel kan is onze verpleeghuizen zien we als ‘hub’ in de buurt. De ouderenflats rondom de locatie moeten gebruik kunnen maken van de voorzieningen. We zijn op al onze grote locaties dit nu aan het ontwikkelen. Eerste succes: het restaurant van Swellengrebel gaat weer open, en de ouderenflat naast Swellengrebel kan daar ook gebruik van maken.
 • Een ander verschijnsel in opkomst waar ik een presentatie van heb gezien op VS congres is de zogenaamde Anderhalve lijns kliniek zoals gestart in Amsterdam ; https://www.verenso.nl/magazine-april-2020/no-2-april-2020/praktijk/de-wijkkliniek-ziekenhuisbehandeling-voor-oudere-patienten-in-een-vvt-instelling We hebben al afdelingen in de huizen die de overloop uit het ziekenhuis opnemen.
  In de programmalijn ‘Langer thuis’ gaan we een kort verblijf/screening/observatie afdeling opzetten. Daarnaast zijn we bezig met een dagbehandeling voor Parkinson op te zetten. De voornemens zijn om ziekenhuiszorg steeds meer zelf uit te voeren. We willen mensen langer thuis, dus zorg aan huis of langer thuis centrum. Dus op basis van bepaalde doelgroepen wel beweging maken. Bedankt voor de tip!
 • Meer verpleegkundige specialisten kunnen een rol spelen in de organisatie ook gezien het tekort aan huisartsen, zeker in de toekomst. Bv bij het realiseren van een ‘gezondsheidsplein’ ; een locatie in de wijk waar mensen uit de wijk naar toe kunnen komen voor b.v. consult gespecialiseerd vpk. Of andere diensten zoals logopedie, fysio, ergo etc. Dit kan al dan niet in samenwerking met huisarts of specialist uit het ziekenhuis (bv tav wondzorg). Is groter opgezet dan zoals nu bij de huisarts waar enkele andere disciplines bij in zitten.
  Het inzetten van verpleegkundig specialisten in de wijken is zeker een thema waar we meer op in moeten gaan zetten. Met name als we mensen langer thuis willen houden.
 • Wat is onze doelgroep? STMN verpleegt niet alleen ouderen.
  Als Careyn zetten we ons in voor (kwetsbare) ouderen. Het kan voorkomen dat we ook andere doelgroepen helpen, maar we hebben onze organisatie ingericht op ouderen. Daar moeten we op blijven focussen.
 • Hoe klantvriendelijk zijn we nu eigenlijk. We hebben in principe alles in huis, dus er is potentie om de gehele klantreis te voorzien. Maar vergt nog wel afstemming.
  In de programmalijn ‘Langer thuis’ gaan we kijken naar wat nodig is om cliënten langer thuis te hebben. Per doelgroep gaan we bekijken wat nodig is. We beginnen vanuit de thuissituatie en schalen in kleine stapjes op wanneer nodig.
 • Niet meer thuis: veel palliatieve zorg in onze huizen en thuis. Eigenlijk door alle ‘kamers’ heen.
  Er zijn veel dwarsverbanden tussen de programmalijnen. Dit is inderdaad ook zo bij palliatieve zorg, dit betekent dat hierover onderlinge communicatie moet zijn tussen de betrokkenen.
 • Ik mis afstemming met de rest van de organisatie. Wat doet intramuraal? Wat doet de wijk? Teveel schotten. We moeten meer met elkaar spreken, van elkaar leren, ontwikkelen is belangrijk.
  Ja, dat zien we als onze zwakte. Met een aantal trajecten willen we dit gaan verbeteren, zoals ’trajectbegeleiding’. Ook communicatie kan hierin helpend zijn. Daarnaast is het aan een ieder om ook actief op zoek te gaan naar de ander. Interesse te tonen, een dagje mee te lopen of een collega eens bellen en vragen naar zijn of haar werk.
 • Wij doen nu zelf de planning. Idealiter bij zorgbemiddelen, maar expertise is wel nodig om goed te kunnen plannen. Hoe gaan we hier mee om?
  Het traject rooster/planning & het project Zorgbemiddeling gaan deze vraag oplossen.
 • US zou zich moeten mengen in het maatschappelijke debat, t.a.v. voorbereiden op ouder worden / langer thuis. Beeld van VVT is slecht. Gesprekken aangaan met ouderen over ‘ouder worden’ en wat daarbij komt kijken. Past ook bij de gespecialiseerde verpleging om dit gesprek te voeren. Maatschappelijke ambassadeurs. Uiteindelijk kan dat ook leiden tot VPT, combinaties met dagbesteding. De regie vanuit Careyn wordt daarbij steeds belangrijker, als we activiteiten meer koppelen.
  Ja! In de programmalijn ’thuis’, willen we meer aandacht besteden aan de bewustwording rondom ouder worden. Careyn Plus, maar ook de regionale initiatieven met de Krachtige Verbindende Toekomst visie kunnen hier op in gaan spelen. Ook zien wij dit als landelijk thema, wat door verschillende partijen opgepakt kan worden.
 • Meer woonzorg locaties bouwen (oude bejaardenhuizen). Eenzaamheid is namelijk ingewikkeld om op te lossen met 1 op 1 contact in de wijk. Dat is niet haalbaar.
  Helaas is er geen financiering meer voor deze vorm. Wat wel kan is onze verpleeghuizen zien we als ‘hub’ in de buurt. De ouderenflats rondom de locatie moeten gebruik kunnen maken van de voorzieningen. We zijn op al onze grote locaties dit nu aan het ontwikkelen. Eerste succes: het restaurant van Swellengrebel gaat weer open. En de ouderenflat naast Swellengrebel kan daar ook gebruik van maken.
 • Pas op dat we de argumenten van de film niet te veel gebruiken als onderbouwing van beleid: ’toekomstige’ ouderen hebben geen goed beeld over hoe het daadwerkelijk is om 93 te zijn.
  In de programmalijn ‘Thuis zijn/Welbevinden’ wordt duidelijk dat we het ook als onze taak zien om ouderen een realistischer beeld te laten krijgen over ‘ouder worden’.
 • Home Instead inzetten, en/of zelf deze diensten aanbieden. Wanneer we dit zelf doen, kunnen we namelijk betere afspraken maken.
  In de programmalijn ‘Langer thuis’ gaan we kijken naar wat nodig is om cliënten langer thuis te hebben. Per doelgroep gaan we bekijken wat nodig is. We hoeven niet alles zelf te doen. En kunnen zeker gebruikmaken van dingen waar anderen goed in zijn.
 • Behoefte om deskundigheid van gespecialiseerde verpleging op peil te houden.
  Begrijpelijk. We hebben opgenomen in de strategie, dat we leervragen gaan identificeren en faciliteren waar mogelijk.
 • Nog meer onszelf (oncologie vpl) aanbieden bij intramuraal. Nu soms op eigen initiatief, maar het is nog niet overal bekend. Medewerkers weten ons nog niet goed te vinden.
  In het project palliatieve zorg gaan we dit zeker meenemen.
 • Goed om te weten is dat huisartsen graag met ons samenwerken. USP = wij kunnen alles bieden. Wel moeilijk dat de wijkteams nu instabieler zijn, waardoor zij niet altijd kunnen leveren. Dat is een risico voor de toekomst.
  Dank! Ja dat is onze grootste uitdaging voor de aankomende jaren.
 • Randvoorwaarden om via cliëntreis te werken (in de keten / netwerk) zijn vaak niet geregeld, waardoor er veel administratie bij komt kijken. Ik ben maar 40% bezig met de cliënt. Denk aan: ICT, indicaties stellen, WLZ inschakelen, zorgbemiddelen met de wijkteams etc.
  We zijn er mee bezig om deze randvoorwaarden zo optimaal mogelijk in te richten. Er is bijvoorbeeld ondertussen een groot project met zorgbemiddeling gestart.
 • Moeten we US niet opsplitsen? Intramuraal en extramuraal. Twee verschillende soorten bedrijven.
  Dat zou soms misschien wel makkelijker werken. In de strategie hebben we er voor gekozen om juist de intramuraal en extramuraal beter aan elkaar te verbinden. Namelijk via ‘Thuis’, ‘Langer Thuis’ en ‘bij ons Thuis’.
 • STMN is moeilijk te vinden. ExpertCare is supergoed in PR. Ze zijn daarnaast veel sneller. Ze accepteren alle aanvragen. Daarnaast zitten wij in de hele provincie en ExpertCare heeft groot aandeel in de stad gekregen. Hoe gaan we daar mee om?
  Goed dat je aangeeft dat STMN moeilijk te vinden is. Dit is zeker iets waar we naar moeten kijken. Het is belangrijk dat wij een aantrekkelijke partij blijven en dat we hierdoor ons aandeel in de stad blijven behouden.
 • Administratie anders inrichten. We worden zoveel gestoord met telefoontjes, verdelen van mailtjes, zorgleefplannen invullen, bemiddelen met wijkteams etc.
  Hebben jullie zelf ideeën hoe dit zou kunnen? Kunnen we een administratief medewerker uit de formatie halen, waardoor anderen efficiënter kunnen werken?
 • Argumenten om bij Careyn te werken: vrijheid, leuk team, opleidingen. Goede cao. Maar we moeten wel perspectief blijven bieden. Bijvoorbeeld van wijkverpleegkundige door kunnen leren tot gespecialiseerde verpleging.
  Dit perspectief gaan we bieden in de programmalijn ‘Thuis voelen’. Medewerkers hebben hierbij de mogelijkheid om zich binnen Careyn door te ontwikkelen. Ook de Careyn Academie gaat hier vol op inzetten.
 • Qua werving: de verpleegkundigen in het ziekenhuis hebben geen flauw benul van de mogelijkheden als gespecialiseerd verpleegkundige in de VVT. Hoe brengen we dat onder het voetlicht, zou helpen bij de werving?
  We spreken steeds meer met scholen dat gaat zeker helpen. Ook introductie-praatjes van verpleegkundigen van Careyn kunnen helpen. Zou jij daar een rol in kunnen spelen?
Longverpleegkundigen
 • Als longverpleegkundigen menen wij van meerwaarde te kunnen zijn voor patiënten met ernstig COPD die zich in de palliatieve fase van hun ziekte bevinden. Onze (toekomstige) zorg sluit daarmee aan op de visie van Careyn die omschrijft er te willen zijn voor alle patiënten/ cliënten door hun hele cliëntreis heen, in een persoonsgerichte uitvoering. (Thuis zijn)
  De longverpleegkundigen leveren een nieuw product: Toekomstige zorgplanning voor palliatieve COPD patiënten in de stad Utrecht.
  Het nieuwe product zal een SMART bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in de palliatieve fase COPD.
  Toekomstige zorgplanning is een proactieve zorgplanning bij o.a. chronisch longfalen waarbij begeleiding wordt gegeven aan patiënten en hun mantelzorgers zoals het bespreken van wensen en behoeften aan zorg in de (nabije) toekomst en de afstemming daarvan. (Advance Care Planning)
  Hierbij worden transmurale schotten geslecht en wordt samengewerkt met longartsen, huisartsen, wijkverpleegkundigen en overige al dan niet Careyn behandelaren.
  De uiteindelijk terminale uitvoerende zorg (ADL), indien (t)huis geleverd, zal door bestaand- en wellicht toekomstig zorgaanbod van Careyn of partners gegeven worden.
  Mooie plannen. Hebben jullie al contact gelegd met de projectgroep Palliatieve Zorg? Zij zijn met veel van jullie onderwerpen al aan de slag. Palliatieve zorg is een belangrijk onderwerp binnen de strategie!
 • Tegelijkertijd zien we hiermee kansen om de positie van de (gespecialiseerde) verpleegkundige te versterken middels groei/ ontwikkelingsmogelijkheden binnen het werkgeverschap van Careyn. (Thuis voelen )
  Ja precies! Dat hebben we nadrukkelijk opgenomen in de strategie.
Oncologie verpleegkundigen
 • Samenwerking met huisartsen
  – Consolideren en uitbreiden vanzelfsprekende samenwerkingspartner
  – PaTz-samenwerking en consulentschap
  – Pro-actieve zorgplanning structureel samen vorm geven
  – Driehoek met de wijkverpleging – geïntegreerde palliatieve zorg vanuit Careyn.
  Dat zijn goede plannen en past perfect binnen de strategie!
 • Vergroten kennis en vaardigheden binnen het team door scholing en training, waardoor we een scherp aanbod houden in vergelijking met de concurrentie (Allerzorg, Axioncontinu).
  – Ouderen
  – Zorg voor adolescenten en jongvolwassenen (AYA’s)
  – Nazorg / rouwbegeleiding (zie verder)
  Goed om jullie leefbehoefte te bespreken met je leidinggevende. Teamleren zien we ook als belangrijke pijler binnen de strategie. Denken jullie ook aan de geestelijk verzorgers die we in huis hebben? Mogelijk kunnen zij jullie al het één en ander leren over nazorg en rouwbegeleiding.
 • Samenwerking met oncologen/verpleegkundig specialisten oncologie/palliatieve zorg in ziekenhuizen
  – Plaats in keten voor/tijdens/na behandelingen consolideren en uitbreiden; schakel in gezamenlijke besluitvorming (SDM is een item waarop in ziekenhuizen geauditeerd wordt)
  – De oncologieverpleegkundige als verbinder tussen arts 1e en 2e lijn; netwerk smeden
  – De oncologieverpleegkundige met kennis van ondersteuningsmogelijkheden (zie verder)
  – Verkenning en mogelijke inzet van oncologieverpleegkundige als ondersteuningsconsulent oncologie in 2e lijn
  Mooi dat de plannen met de partners gemaakt worden. De programmalijn omgeving wil hier ook nadrukkelijk mee aan de gang. Van ego naar eco. Dat klinkt ook uit jullie plannen.
 • Wijkverpleging Careyn versterken inhoudelijk en strategisch
  – Deskundigheidsbevordering op maat en projectmatig
  – Detectie van manco’s en verbeterpunten door scherp zicht op ervaren kwaliteit van zorg (zelf maar ook via cliënten/nabestaanden, huisartsen); aandragen verbeterpunten in organisatie van zorg (zoals eigenaarschap in de palliatieve fase)
  – Zorgpakket naar de cliënt als geïntegreerde zorg (wijkverpleging + oncologie vp) ter profilering.
  Deze plannen hebben we meegenomen in de strategie. Je vindt ze terug in de programmalijn ’thuis’.
 • Coaching bij rouw als product neerzetten met managers
  – Eigen deskundigheidsbevordering
  – inbedding vakmatig via beroepsorganisatie
  – Inbedding in vergoedingsstructuur zorgkantoor als onderdeel randvoorwaarden
  Ja, allereerst willen op het gebied van palliatieve zorg een grote slag maken. Maar ook t.a.v. rouw is er nog veel te behalen. Ook de geestelijk verzorgers willen hier mee aan de slag.
 • Bijdrage aan team thuisbehandeling met o.a. immunotherapie
  – Op individuele basis
  – Biedt strategische kansen in de samenwerking
  – Geen substitutie voor de bestaande ondersteuning van cliënten
  Ja, we zien veel mogelijkheden om thuis behandeling aan te bieden. Binnen de programmalijn ’thuis’ gaan we met diverse onderwerpen aan de slag. Bespreek met de programmalijntrekkers of dit ook één van de mogelijkheden kan zijn.
 • Projectgroep palliatieve zorg Uitrol extramurale teams.
  Ja, dat gaan we doen!
 • Meer PR
  Eens, we zijn voor stap voor stap hier mee bezig.
Behandelaren
 • Graag een paraplu waar we alle cliënten kwijt kunnen, dus verbinding tussen de kamers in het huis. Voorbeeld: vanuit het MGT de cliënten ook intramuraal een plek kunnen geven.
  Ja de kamers zijn geen gescheiden werelden. Juist niet, het zou eerder een volgorde kunnen duiden. Daarnaast is de paraplu ’thuis zijn/welbevinden’ en het traject met Zorgbemiddeling moet de specifieke vraag t.a.v. MGT mogelijk moeten maken.
 • Keuze maken vanuit de zwakste schakel: als de thuiszorg het kan leveren dan het volume van mgt op aanpassen.
  Ja, we denken ‘en-en’ de arbeidsmarkt is enorm krap. Daarnaast zit er nog veel potentieel om het MGT te optimaliseren. Hier gaan we mee aan de slag.
 • De behandelaren niet vergeten bij de strategie: de turnover van de bewoners intramuraal is hoog. Dit vraagt veel van het zorgpersoneel en de behandelaren.
  Juist. De heidagen van de behandelaren zijn al een mooie resultante van deze opmerking. En andersom, bouw mee aan ons gemeenschappelijke huis, de strategie.
 • Integrale benadering bij ontwikkeling en positioneren van nieuwe diensten.
  Eens!
 • Wanneer ben je oud? Prognose voor chronische aandoeningen: die komen steeds eerder met zorgvraag. Leeftijdsgrens voor ‘oud’ voor deze doelgroep is dus jonger.
  Ja dat is natuurlijk erg lastig om te definiëren. Met de term oud, maken we een bewuste keuze om als Careyn niet meer te zijn voor jeugdzorg, kraamzorg etc.
 • landelijk thema ‘samen beslissen’ opnemen in strategie: zelf regie hebben/mantelzorgers.
  Eigen regie hebben komt terug in de programmalijn ‘Thuis zijn/welbevinden’. Deze programmalijn staat ervoor dat cliënten zich bij ons thuis voelen en de regie hebben in alle fases van hun leven.
 • Er zijn meer huizen in de stad, b.v. ONUe in de stad bouwt ook aan ‘huizen’ in de wijk. Hoe verbinden wij ons hier mee? Direct opnemen in de strategie. Denk aan diëetisten die nu al in een netwerk over gezonde leefstijl participeren. Daar wordt Careyn verder gemist.
  Goede suggestie. Wij zien onze verpleeghuizen als ‘hubs’ in de wijk. Dat staat ook in het actieplan van de gemeente Utrecht. Daarnaast is behoud van gezondheid één van de thema’s in de kamer thuis. Gezonde leefstijl is dan ook iets waar we meer (of met partners) mee kunnen doen.
 • Ga je bij ONU niet alleen richten op de poot ‘ouderen’ maar ook de poot ‘chronische zorg’ .
  Ja dat is een optie. Laten we vooral beginnen met het optimaliseren van ons eigen MGT.
 • Diëetisten zien veel mensen die b.v. mantelzorger zijn. Hoe gaan we verbindingen maken op.
  We begrijpen je opmerking niet helemaal. Wellicht na het lezen van de strategie, vind je je suggestie terug. Zo niet, neem gerust contact op om het verder uit te leggen.
 • Zorgleefplan bespreken veel meer een gesprek over visie ook laten zijn. Zorg er af, leefplan besprekingen.
  JA! Dat gaan we doen!
 • Spreken over expertise in plaats van langer(beter) thuis.
  Vanuit het vakgebied communicatie hebben we het dringende advies gekregen om vanuit de ‘cliënt’ te redeneren i.p.v. de expertise van de behandelaar.
 • MDO wordt nu georganiseerd als het 2 voor 12 is. MDO is meer nodig om te zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen. Organiseren vanuit paramedici is niet mogelijk vanuit de bekostiging: geen client gekoppelde tijd. Indien dit wel zo is kunnen we meer mensen langer thuis laten wonen. Dit is een gesprek met de zorgverzekeraar/zorgkantoor.
  Goede suggestie. We hebben je punt meegegeven aan de afdeling zorgverkoop.
 • Projectmatig werken bij opzetten dagbehandeling, ondersteuning organiseren.
  We gaan hier inderdaad projectmatig aan de slag! Zo kunnen we ervoor zorgen dat het goed verloopt.
 • Zorg dat er bij de eerste lijn een aantal mensen zijn die kennis hebben over financieringsstromen voor cliënten. Zorgbemiddeling taken?
  Er is inmiddels een groot project opgezet met zorgbemiddeling, dus dit wordt meegenomen!
 • Laten we niet te veel achteruit kijken, maar naar de toekomst kijken en welke kansen er liggen. Laten we dat wat we doen beter gaan doen, dus leren van evaringen.
  Ja eens, ik denk dat het maken van de strategie deze beweging heeft ingezet.
 • Doelgroep definitie: voer het gesprek met elkaar over welke doelgroep bedienen we wel/niet?
  Ja, dat zijn we steeds meer met elkaar aan het doen. De Heidagen helpen hier enorm bij.
 • GZ psychologen: behouden ruimte om te blijven ontwikkelen.
  Yes, neem ook vooral mee in de heidag van de psychologen.
 • Logopedisten: behandelruimte in de eerste lijn behouden.
  Ook deze specifieke suggestie is een mooi onderwerp voor de heidag van de logopedisten.
 • Nieuwbouw: faciliteiten voor behandeling op nieuwbouw locaties.
  Ja, wordt meegenomen in het traject Rosendael.
 • Bij vraag op meedenken: geef ons de tijd om dit grondig te doen. Dus een tijdslijn die haalbaar is met de uitvraag naar behandelaren.
  Dat is zeker de intentie. Trek vooral aan de bel, als dit verslapt. PDCA is hierbij belangrijk.
 • Maak meer gebruik van E health.
  In de programmalijn ‘Bij ons Thuis’ is technologie ook een belangrijk onderdeel. E-Health hoort hier ook bij!
 • Synergie van vakgroep in de stad is belangrijk voor het werkplezier
  Ja het versterken van het vakgroepmodel is nadrukkelijk meegenomen in de strategie. Bedankt voor de inbreng!
 • Advanced Care planning toepassen in PZ
  Jazeker. Dat is meegenomen in het project Palliatieve Zorg! We zijn daar mooie stappen aan het maken.
Thuisbegeleiding
 • Binding thuisbegeleiding met Careyn. Advies: zet in op leidinggevende specifiek thuisbegeleiding. Zo kan er bij specifieke complexe casuïstiek ook gespard worden met leidinggevende.
  Ja idealiter zouden we dat natuurlijk direct doen. Echter is dat financieel lastig, de groep is daarvoor klein. We hebben wel een tussenoplossing gevonden en onlangs ingezet.
 • Deskundigheid. Advies: investeer in scholing thuisbegeleiding door beschikbare bedrag voor scholing te verhogen, nu 250 euro per persoon voor 4 jaar (klopt dat? Zoeken we na)
  Leren binnen Careyn is een belangrijk punt in de strategie. Er zal geïdentificeerd worden waar de leervragen liggen en hier zal het aanbod op aangepast worden.
 • Deskundigheid. Advies: scholing op kennis van psychiatrie, gezinsondersteuning, WZD en methodieken.
  Dank! Goed dat jullie de leervragen aangeven. Met name op psychiatrie zijn we nu in gesprek met Lister hoe we hier handen en voeten aan kunnen geven.
 • Visie. Advies: ontwikkel een visie op de overeen gekomen dienst, met name op structureel stut en steun
  Ja! Toekomst Thuisbegeleiding staat als onderwerp binnen de strategie benoemd.
 • Knelpunten in beeld. Advies: doe een analyse van de casuïstiek op dossiers.
  Ja onlangs hebben we dat onderzoek uitgevoerd en in een gesprek met jullie gedeeld.
 • Gesprek gemeente over contract. Advies: en ga met punt 97 in gesprek met gemeente over verschil tussen contract en doorverwijzing en wat medewerkers zien dat er nodig is.
  Ja dat hebben we inmiddels gedaan en in gesprek met jullie gedeeld.
 • Gesprek gemeente. Advies: gebruik bij het gesprek onderzoek van Movisie over thuisbegeleiding
  Ja dank voor de tip, dat hebben we meegenomen.
 • Communicatie. Advies: blijf als management met het team in gesprek over vervolg in traject gemeente en positionering van thuisbegeleiding
  We hebben de afgelopen periode een aantal gesprekken met elkaar gevoerd. Erg nuttig en fijn. De afspraken met de gemeente zijn duidelijk en besproken.
Welzijn
 • In het verleden had welzijn een stadsbreed overleg. De behoefte wordt uitgesproken tot het opnieuw opzetten van dat stadsbrede overleg. Dit om van elkaar te leren.
  Afspraak die gemaakt is: Vakgroep Welzijn gaat opgezet worden volgens het format wat de andere vakgroepen ook gebruiken.
  Klopt! We gaan de vakgroep Welzijn verstevigen. Gaan we doen!
 • De medewerkers ervaren momenteel dat ze geen gelijkwaardige plek hebben in het team. Ze willen graag gezien en gewaardeerd worden om wat ze doen. Tip: toewerken naar dat zorg en welzijn 1 team zijn. Daarnaast het neerzetten van een duidelijk takenpakket welzijn, inzet van Teambuilding om samenwerking te versterken
  Dat moet gaan veranderen. Het positioneren en versterken van de vakgroep Welzijn gaat daarbij helpen. Daarnaast staat in de nieuwe strategie de medewerker op 1. Een belangrijk onderdeel hiervan is inderdaad teambuilding door bijvoorbeeld teamuitjes.
 • Huidige functiemix is zorggeoriënteerd. Dat helpt ook niet om je gesteund te voelen als welzijn. Tip: functiemix aanpassen op de doelgroep en de uitkomst welbevinden.
  Dat klopt, dat is een afgeleide van de zorgprofiel inschalingen. We nemen de suggestie mee om welbevinden daarin te vervlechten.
 • Een vast overleg moment tussen manager, behandelaar, kwvpk en welzijn wordt gemist. Tip: Duidelijke structuur aan overleggen en samenwerking met manager, behandelaren, kwvpk en welzijn
  Zeker en dat is er al. Het locatie-overleg. Welzijn hoort daarbij.
 • Momenteel wordt ervaren dat er onvoldoende sturing is in relatie tot de sociale kaart. Tip: maak duidelijke afspraken over hoe de sociale kaart ingezet wordt en stuur daar op.
  Eens en dat is jammer. Hier kunnen goede stappen in gemaakt gaan worden. Het onderwerp zou ook mooi passen in het vakgroepoverleg.
 • Welzijn mist een duidelijke rol bij de intake/inhuizing. Ze zien nu vooral dat iedereen het vanuit zijn eigen eilandje regelt
  Tip: vanuit 1 team Welzijn onderdeel laten zijn bij de intake.
  Goed plan. Er zijn plannen om een inhuizing pilot uit te voeren. Welzijn hoort dat zeker bij.
 • Veel verschil per locatie wordt gezien. Zowel in hetgeen wat welzijn doet als hoe de benadering is richting de bewoner. Tip: elkaars kwaliteiten inzetten, op alle locaties zelfde structuur aan houden (neuzen zelfde kant op), holistische benadering, inclusiviteit. Uiteindelijk komt het tot een op maat gericht welzijn.
  Eens, meer uniformer werk gaat ons op heel veel vlakken enorm helpen.
Geestelijk verzorgers
 • Positieve gezondheid vertrekt vanuit de gezonde mens als individu en legt de nadruk op zelfredzaamheid en eigen regie. Vanuit ons werk merken wij dat het inzetten op eigen regie door verschillende oorzaken niet haalbaar is (mentaal, fysiek, spiritueel, sociaal-geen sociaal netwerk meer hebben-). Graag extra aandacht voor de doelgroep die moeilijk/nauwelijks eigen regie kan hebben en/of nauwelijks tot geen sociaal netwerk meer heeft. Naast het streven naar eigen regie ook oog hebben voor de draagkracht van de client en het sociale netwerk.
  Goede aanvulling! Het is inderdaad belangrijk om hier aandacht voor te hebben. De draagkracht van de cliënt en het sociale netwerk zijn hier zeer belangrijk bij, en we zullen per persoon kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven. Bij de ene cliënt kan er meer hulp vanuit Careyn nodig zijn dan bij de ander.
 • Persoonsgericht werken is met name gericht op de client en vraagt dingen van de zorgverlener. De zorgverlener komt niet direct in beeld als persoon die ook behoeftes heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Door te focussen op de zorgrelatie komt niet alleen de client met zijn behoeftes in beeld, maar komt er ook meer aandacht voor de behoeftes (en grenzen) van de zorgverlener. Advies: maak ook gebruik van het relationele denken over zorg en kwaliteit (Andries Baart). Zo kan naast het welzijn van de client meteen ook het welzijn van de zorgverlener meegenomen worden.
  Juist. We gaan er vanuit dat als het welbevinden van onze medewerker goed is, dat dit doorvloeit naar het welbevinden van de cliënt. We hebben je punt meegenomen. Dank voor de tip over Andries Baart.
 • Het zou goed zijn er bij belangrijke beslissingen tijdig input komt vanuit de werkvloer. Denk daarbij aan alle disciplines.
  (voorbeelden van dingen waarbij de input van medewerkers niet/nauwelijks gebruikt is: het doorzetten van de bouw van KSW stand alone, gebrek aan ruimtes voor gezamenlijke activiteiten op Buitenhof en het oorspronkelijk ontbreken van ruimtes voor disciplines om rustig op de locatie te kunnen werken).
  We begrijpen niet goed wat je bedoeld met het doorzetten van de bouw KSW. Wellicht kun jij dat nog eens toelichten? Het is zeker goed om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in besluitvorming. We proberen met elkaar keer op keer te leren. De PDCA cyclus is daarbij enorm helpend. Ook de bouw van Buitenhof is geëvalueerd en de input wordt nu meegenomen in het bouwtraject Rosendael.
 • Veel gevallen kan de reflectie op zorg in de interdisciplinaire teams beter (overleg bij complexe casussen, omgaan met morele vragen)
  Advies: – Extra aandacht voor ethische reflectie en het moreel bewustzijn zo verhogen.
  – het inzetten van moreel beraad als instrument (jaarlijks 2 deelnemers trainingen bij Relief laten volgen)
  Dank voor het advies. Ethische reflectie is van enorm belang. De vorm en hoe het past binnen de kamer thuis zijn/welbevinden vraagt om uitwerking. Neem gerust contact op met programmalijntrekker Marga Klein Swormink om hier verder over te sparren.
 • Inhuizing, opname GRZ, ontslag, verhuizing, overlijden) zijn ingrijpende gebeurtenissen in het leven: extra aandacht geven aan zingeving en spiritualiteit bij transfermomenten door bv GV team:
  -richtlijn ontwikkelen voor ontslag/verhuizen, warme overdracht/warm afscheid;
  -het verder ontwikkelen zingeving en spiritualiteit in visie op Palliatieve Zorg (middels werkgroep Palliatieve Zorg is hierin actief)
  -het ontwikkelen van richtlijnen (welbevinden/welzijn) bij euthanasie en sterven i.h.a.
  – palliatieve zorg een volwaardige plaats geven in het ECD(gebruik maken van zorgplan palliatieve zorg, zie hieronder)
  Eens, een mooie rol voor de geestelijke verzorging. Fijn dat er met name op Palliatieve Zorg binnen de werkgroep meters gemaakt worden. Een belangrijk thema. Ook t.a.v. van inhuizing gaat er een pilot lopen. Haak Sigourney van Doorn als programmalijntrekker aan om jullie ideëen in te passen in de inhuizings pilot.
 • In het ECD is geen trefwoord opgenomen om eenvoudig te rapporteren hoe het met iemand gaat. Voor persoonsgericht werken is dat wel van belang. Advies: een doel als ‘HOE GAAT HET MET U’ kan worden opgenomen als vast doel in ZLP. (maak van de ‘hoe gaat het met u’ categorie zoals deze nu in het ECD wordt gebruikt -nu vergaarbak van allerlei rapportages- : “RAPPORTAGE ZONDER DOEL”
  We gaan op weg naar een nieuw ECD! Daarin kunnen we alle input en ideeën gebruiken.
 • De palliatieve fase heeft onvoldoende plek in het ECD. Het persoonsgericht werken moet ook vertaald worden naar de palliatieve zorg
  Advies: introduceer het zorgplan palliatieve fase, zodat er meer ruimte voor het mentaal welzijn/relaties Uit: Adviesrapport individueel zorgplan, ontwikkeld door Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) 2019:
  Goed om te bespreken in de werkgroep Palliatieve Zorg. Ook met de komst van een nieuw ECD zijn er ook weer nieuwe mogelijkheden.
 • Vrijwilligers zijn onmisbaar bij activiteiten en voor persoonlijke aandacht.
  Advies: Werving boeien en binden van vrijwilligers vergt aparte aandacht. Gebruik blijven maken van taakhouders voor werven boeien en binden, en instellen van coördinatoren voor afhandelen formele zaken rond vrijwilligers.
  Het vrijwilligersbeleid is gezamenlijk met de andere districten zojuist vernieuwd. Vrijwilligers zijn van enorm belang voor de nu en de aankomende jaren. Goede aandacht is daarvoor belangrijk. We nemen de suggesties mee.
 • Bewonersparticipatie: Advies: probeer bewoners zoveel mogelijk te laten participeren in/ betrekken bij veranderingen.
  Zo kunnen bewoners meer inspraak ervaren, beter meegaan met veranderingen en zich eerder op hun gemak/thuis voelen.
  Ja, we hebben goede cliëntenraden. Maar daarnaast gaan we werken met narratieven en spiegelgesprekken.
Cliëntenraden Utrecht Stad
 • Praatplaat: ‘Hygiëne’ is een onduidelijke term. Ook ‘Niet meer bij ons thuis’ voelt niet fijn.
  Beide termen zijn van de praatplaat afgehaald en aangepast.
 • Praatplaat: Ook ‘Niet meer bij ons thuis’ voelt niet fijn.
  Dat hadden meer collega’s. Het is van de praatplaat afgehaald.
 • Trajectbegeleiding, door de cliëntreis heen erg belangrijk.
  Zeker een goed idee. In de Programmalijn ‘Thuis zijn/Welbevinden’ hebben we dit benoemd. In 2022 zullen we een plan van aanpak hier op gaan ontwikkelen.
 • Zorg voor draagvlak en denk aan de cultuurverandering die een strategie met zich meebrengt.
  Klopt! In de programmalijn ‘Thuis voelen’ gaat het ook over meedoen en meepraten, op deze manier zorgen we voor draagvlak maar ook dat we bewust zijn van wat de cultuurverandering teweeg brengt.
Losse reacties (per mail)
 • Faciliteren scholing  / opleiding, het is zeer waardevol om de scholingsdag onder werktijd te laten vallen, dit motiveert tot het volgen van scholing/opleiding
  In de programmalijn ‘Thuis voelen’ staat leren centraal, zowel het identificeren van de leervraag als het faciliteren, waar mogelijk, hiervan!
 • Hoe strookt volop ontwikkelen met de tekorten in personeel.
  Doordat we echt willen dat mensen zich bij onze organisatie ‘Thuis voelen” gaan we inzetten op het werven van nieuwe werknemers, maar tegelijkertijd ook op het verbinden van onze huidige medewerkers. Zo hopen we beetje bij beetje dit tekort te verkleinen.
 • Telefoonnummer STMN > nu nog een 030 nummer, graag een 088 nummer.
  We nemen dit mee naar ICT.
 • Personeelsverloop STMN; veel collega’s 60+, verjonging is noodzakelijk
  We zijn er mee bezig om Careyn als een aantrekkelijke werkgever op de kaart te zetten. Dit zou ook moeten helpen om dit probleem voor een stukje al op te lossen.
 • Salaris. Dit is natuurlijk een hemelsbreed probleem in de zorg, de lage uitbetaling. Dit is iets dat je weet als je in de zorg gaat werken. Maar dit in combinatie met personeelstekort betekent dat je werk voor twee doet met een hele lage uitbetaling. De waardering kan nog zo groot zijn op emotioneel vlak, maar door het lage salaris voel ik me behoorlijk ondergewaardeerd.
  Je hebt gelijk een hemelsbreed probleem. We hebben als Careyn te maken met de cao VVT. Nu is daar wel verbetering in te zien, t.a.v. salaris voor de aankomende periode.
 • Doorgroeimogelijkheden. Binnen het vak welzijn zijn er weinig doorgroeimogelijkheden binnen Careyn. Er is een functie regisseur welzijn, maar in de praktische zin werkt deze niet goed. Daarbij is er een pilot voor een SPH functie, maar daar zit weinig schot in de zaak. Deze SPH functie zal dan schaal 40 worden i.p.v. schaal 35. Dit betekent minimale salarisverhoging en veel meer verantwoordelijkheden. Er zijn binnen Careyn zeker mogelijkheden voor extra taken, cursussen, zelfontwikkeling en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Het nadeel is dat deze ontwikkelingen geen hogere salaris uitbetaling of de functie die je krijgt betekent. Dit maakt dat ook op dit vlak ik mij ondergewaardeerd voel.
  Goed dat je dit aangeeft. We hebben je signaal doorgegeven aan de HR afdeling. Daarnaast hebben we als Careyn te maken met de cao VVT. Nu is daar wel verbetering in te zien, t.a.v. salaris voor de aankomende periode.
 • In het kader van de welzijn echt meer zorg medewerkers op de werkvloer moeten hebben. We hebben echt een te krap team, er hoeft maar iets te gebeuren of we lopen op alle fronten vast Vb bij ziekte van een collega, vakantie van collega`s, 1 zieke bewoner, een printer die het niet doet enz.
  Ik pleit dus voor meer zorg personeel op de werkvloer, omdat deze ook in hun werkomschrijving welzijns taken hebben. Daar help je het te kort in de zorg en welzijn het beste mee naar mijn inzicht
  We gaan met name inzetten op welzijn. We hebben het zo scherp neergezet dat we een welzijnsorganisatie zijn met zorg. We gaan dan ook echt aan de slag met welzijn. Het professionaliseren van de vakgroep.