Bij ons thuis

We zijn een organisatie die zorg en welzijn levert

Alles in de maatschappij vraagt om het anders organiseren van zorg. We gaan veel meer werken vanuit welbevinden. Met het stellen van vragen als: “Wat doet er voor u echt toe?” en “Wat is voor u belangrijk?”.

We gaan anders werken. Aandacht voor de mens, want die staat op de voorgrond. Niet de ziekte van iemand. Iemand moet zich vrij bij ons voelen, maar ook geborgen. We gaan meer werken met (technische) innovatie, maar ook met zingeving en narratieven (ophalen van beelden en verhalen en daar iets mee doen). Dat alles moet helpen om iedereen nog beter tot zijn recht te laten komen.

Onze verpleeghuizen hebben een centrale functie in de wijk en buurt. Ouderen met én zonder zorgvraag: we willen zorgen voor sociale aansluiting of ondersteuning. En dit alles ook in een duurzame woon- & werkomgeving.

Wat doen we al?

Wat maakt onze bewoner mee? En is dat goed of moeten we het anders organiseren? Op iedere locatie draaien we nu een proefproject (pilot). Als die klaar is en we zijn enthousiast, dan gaan alle locaties zo werken.

We kijken of het welbevinden van mensen écht centraal staat. Misschien moeten we het werk om onze bewoners heen, wel anders organiseren.

Als iemand bij ons komt wonen, is dat dan goed georganiseerd? Voelt iemand zich welkom? En heeft de familie ook een goed gevoel? Dat zijn we nu helemaal aan het uitwerken.

Wanneer kun je aan het netwerk om iemand heen vragen of ze ook iets kunnen doen? En hoe woonde iemand eerst voordat iemand bij ons kwam wonen? Allemaal zaken die heel belangrijk zijn!

“Hier wonen lijkt een beetje op thuis. Daar word ik wel blij van.”

WAT WIJ DOEN 

Innovatie is onderdeel van wonen en welzijn.

Innovaties dragen bij aan de zorgprocessen en ondersteunen deze waar het kan. Ook zorgen innovaties ervoor dat ons werk lichter is.