Positieve gezondheid

Positieve gezondheid; voor jou, onze cliënt of bewoner.

‘Erbij horen’, ‘het samen doen’ en ‘eigen regie’ is voor iedereen heel belangrijk. Voor onze cliënten en bewoners, maar het begint bij jou!

Om je thuis te voelen, is het belangrijk dat je kunt zijn wie je bent. Dat geldt ook voor de mensen voor wie we werken. Welke culturele achtergrond, geaardheid of geloofsovertuiging ze ook hebben.

Persoonsgericht werken en positieve gezondheid zijn voor ons daarin het belangrijkst. En daar gaan we iedereen bij betrekken.

Aan de slag met positieve gezondheid

  • Wat is nu persoonsgericht werken? 
  • En waar bestaat positieve gezondheid eigenlijk uit? 
  • En hoe gaat dit mijn werk nu anders maken?  

We gaan met een andere bril naar onze zorg- en dienstverlening kijken. We gaan dingen anders doen en sommige dingen ook niet meer doen.

Wat doen we al?

We zijn gestart met het ontwikkelen van een programma hoe we het beste onze bewoners en cliënten hun eigen regie kunnen laten houden. Als je nog heel veel zelf kan, dan wil je dat toch ook zelf blijven doen? Ook al heb je een zorgvraag!

We zijn aan het uitwerken hoe we het netwerk van onze bewoners en cliënten beter kunnen leren kennen. En kijken of zij ook een rol kunnen blijven spelen in plaats van alleen op bezoek komen of bellen.

“Later als ik oud ben, ben ik zelf verantwoordelijk. Zorg en ondersteuning zijn niet meer vanzelfsprekend.”

Gespecialiseerde zorg

Als je een CVA, de diagnose Parkinson of dementie krijgt, is het een hele toer om te ondervinden waar je welke zorg kunt krijgen. Wij willen ook in deze hele fase er zijn voor iemand. Zodat bij Careyn de juiste zorg altijd dichtbij is. Maar altijd met iemands eigen regie.

Palliatieve zorg

We verlenen zorg tot de laatste fase van iemands leven. Of iemand nu bij ons woont of in de wijk, wij zijn er.