Ik sta op de markt

Binnen ons district hebben we vier ambassadeurs innovatie. De komende tijd gaan we ze beter leren kennen. Deze keer maken we kennis met Petra. Kwaliteitsverpleegkundige op locatie Rosendael en ambassadeur innovatie. We spreken haar op de innovatiemarkt.

Wat is een innovatiemarkt?

“Een markt waar iedereen kan kennismaken met innovatie.”

Wie bedoel je met iedereen?

“Nou alle collega’s intramuraal en extramuraal, bewoners en natuurlijk ook hun naasten.”

Wat is innovatie eigenlijk?

“Dit is niet alleen het laten zien van hulpmiddelen die we in huis hebben. Het is vooral het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten en bewoners. Wat kan iemand nog zelf?”

Een VR bril kan bijvoorbeeld helpen om minder pijn te ervaren tijdens een behandeling.

Is de markt een eenmalig iets?

“Het wordt binnen heel Careyn georganiseerd. Dit wordt alweer de derde keer hier op Rosendael. We willen echt proberen het ieder jaar te gaan organiseren. En dan iedere keer met een ander thema.”

Wie heeft het dit keer georganiseerd?

“De werkgroep innovatie. Hierin zitten collega’s uit alle zorgteams en ook mensen uit de vakgroepen van bijvoorbeeld psychologen, fysiotherapie, ergocoach. Mijn vraag aan deze werkgroep was: “Hoe kunnen we binnen Rosendael en de extramurale zorg, laten zien wat we doen?” Toen kwam het idee van innovatiemarkt.”

Liefdevolle zorg en innovaties gaan heel goed samen!

En hoe is de markt verlopen?

“Heel goed! Er was veel interesse dus dat smaakt naar meer!”