Verhalen ophalen…

De pilot narratieven. Huh, wat is dat? Narratieven betekent ‘verhalen ophalen’. Dit doen we om te horen hoe we ons werk nog beter kunnen doen. Van het verlenen van zorg in de wijk of op onze locatie tot het omgaan van Careyn met ons, de medewerkers. Dit project doen we hier in Utrecht Stad voor heel Careyn. Heel leuk dat we vanuit ons district daar een bijdrage aan kunnen leveren. In de projectgroep zitten een paar collega’s. We spreken met collega Gerdien. Zij heeft verhalen opgehaald bij bewoners somatiek op onze locatie Swellengrebel.

Werd je zomaar in het diepe gegooid om mee te werken met dit project?

“Nee hoor. Er zitten leuke mensen in de projectgroep en we hebben van te voren scholing gehad om te oefenen.”

En hoe ging het met de mensen die meedoen?

“Iedereen die we spreken, heeft hiervoor toestemming gegeven. En het fijne is, het is anoniem. Ieder gesprekje duurt ongeveer een half uur. We werken met een tablet, waar we de antwoorden in kwijt kunnen. Voor de medewerkers die meedoen, is dit anders. Zij kunnen zelf anoniem inloggen en de vragen beantwoorden.”

Hoe was het om te doen?

“Je merkt dat de mensen vaak blij zijn met de zorg die ze krijgen. Ik hoorde regelmatig “Ze werken zo hard” of “Als ik ergens mee zit, dan voel ik me meestal vrij genoeg om die vraag te stellen”, dus dat is fijn om te horen. Je kunt ook even verder praten over een ervaring van iemand waarbij hij/zij blij of boos was. Ook door de vragen die volgen, krijg je toch een beetje een beeld bij wat van waarde kan zijn in iemands leven.”

Heb je er zelf ook nog iets aan gehad?

“Als geestelijk verzorger spreek ik natuurlijk veel mensen waarbij er aandacht is voor zingeving en spiritualiteit. Maar ik vond het fijn om iemand eens wat langer over een eigen ervaring en beleving te interviewen. Al blijft het een momentopname, ik vind het mooi dat in dit project mensen zelf aan het woord komen. En om daar met z’n allen wat van te kunnen leren.”